EllaCS
%nazev%

Váš inovativní a spolehlivý
partner

%nazev%

Váš inovativní a spolehlivý
partner

%nazev%

Váš inovativní a spolehlivý
partner

%nazev%

Váš inovativní a spolehlivý
partner

%nazev%

Váš inovativní a spolehlivý
partner

%nazev%

Váš inovativní a spolehlivý
partner

czechimplant
ELLA-CS je spoluzakladatelem a členem klastru Czech Implant
Již od počátku existence společnosti usilujeme o to být partnerem lékařů při řešení jejich problémů na experimentálním i klinickém poli a snažíme se pružně reagovat na jejich potřeby.
 
ELLA-CS je v současnosti jediným výrobcem těchto unikátních zdravotnických prostředků: Degradabilního stentu, Daniš stentu pro zástavu akutního varixového krvácení a Extraktoru jícnových stentů.
 
Naše společnost se zaměřuje zejména na vývoj a výrobu stentů pro gastrointestinální trakt. Vedle jícnových, biliárních, pyloroduodenálních a kolorektálních stentů vyrábíme také zakázkové zdravotnické prostředky od stentů nestandardních rozměrů až po komplikované individuální implantáty pro rekonstrukční chirurgii.
 
ELLA-CS, s.r.o. je zastoupena ve více jak 70 zemích světa.
 
 
Vážení lékaři, partneři, návštěvníci stránek ELLA-CS, děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Ella