EllaCS
Home > Novinky > ELLA-CS je Bezpečný podnik! Již počtvrté.

ELLA-CS je Bezpečný podnik! Již počtvrté.

Naše společnost získala ocenění "Bezpečný podnik". ELLA-CS obhájila a získala toto osvědčení již počtvrté za sebou!

Co je osvědčení Bezpečný podnik

Bezpečný podnik je motivační program a stejnojmenné ocenění pro firmy. Je každoročně vyhlašovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce. Program „Bezpečný podnik" má za cíl především zvýšit u právnických osob a podnikajících fyzických osob úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ochrany životního prostředí, a docílit tím zároveň i vyšší úrovně kultury práce a pracovní pohody a vytvoření podmínek pro zavedení integrovaného systému řízení.

Při ověřování shody systému řízení BOZP zavedeného v právním subjektu s požadavky programu „Bezpečný podnik" se ověřuje funkčnost systému v rámci všech procesů a činností realizovaných ve firmě. Vzhledem k rozsahu požadavků programu se přitom vychází i z výsledků kontrol provedených ve firmě kompetentními orgány státní správy (ČIŽP, HZS, ČBÚ, KHS).

Garantem programu „Bezpečný podnik" je Státní úřad inspekce práce, který považuje prosazování a realizaci programu „Bezpečný podnik" v právních subjektech, pro které je určen, za prioritní.

 

Slavnostní ceremoniál předávání cen „Bezpečný podnik“ v Opavě, 28. 5. 2019

Tomáš Bedřich přebírá cenu Bezpečný podnik 2019
Tomáš Bedřich přijímá gratulaci k získání ceny Bezpečný podnik 2019
Přebírání ceny Bezpečný podnik 2019 - proslov a poděkování
Přebírání ceny Bezpečný podnik 2019 - společné foto
ELLA-CS je opět držitelem ceny Bezpečný podnik 2019
Ocenění Bezpečný podnik 2019 a certifikát
Vytisknout stránku Vytisknout stránku       Poslat link na e-mail Poslat odkaz na e-mail
Kontakt
home.png
ELLA-CS, s.r.o.
Milady Horákové 504/45
Třebeš, 500 06
Hradec Králové
phone.png
+420 495 279 111
email.png
info@ellacs.eu
 
Pro uchazeče o zaměstnání:
phone.png
+420 495 279 123
email.png
jobs@ellacs.eu
 www.ellacs-kariera.cz