EllaCS
Home > O nás > Karel Volenec - profesní profil

doc. RNDr. Karel Volenec, CSc.

Profesní životopis
 
KV_cv

Pracovní zkušenosti

   
   

ELLA-CS, s.r.o.

    1992 – dosud
    (do r. 2007 – firma Dr. Karel Volenec – ELLA-CS)
Období   2016 - dosud
Povolání nebo vykonávaná funkce   Jednatel a Vedoucí výzkumu a vývoje
2007 – 2016
Jednatel a ředitel společnosti
1992 – 2007
Ředitel společnosti
Hlavní pracovní náplň a oblasti odpovědnosti   Řízení činnosti společnosti, řízení projektů, řízení kolektivů
Výzkumné úkoly, edukační činnost v oblasti zdravotnických prostředků
Obor činnosti či odvětví   Vývoj, výroba a celosvětový prodej speciálních zdravotnických prostředků – implantátů
   

Schering – Plough, USA

Období   1992 - 1994
Povolání nebo vykonávaná funkce   Interní pracovník společnosti v oblasti biotechnologie
Hlavní pracovní náplň a oblasti odpovědnosti   Koordinace klinických studií
Obor činnosti či odvětví   Biotechnologie
   

Lékařská fakulta University Karlovy, Hradec Králové

    1976 – dosud
Období   1976 - 1990
Povolání nebo vykonávaná funkce   Hlavní řešitel výzkumných úkolů VP a V-4
Počet obhájených výzkumných zpráv – 9
1990 – dosud
Externí pracovník při řešení vědeckých úkolů, externí výuka na Katedře biofyziky
Hlavní pracovní náplň a oblasti odpovědnosti   Pedagogická a vědecko-výzkumná zkušenost
Řízení projektů, řízení kolektivů, vedení PVS a diplomantů
Externí výuka na VŠCHT, Praha
Obor činnosti či odvětví   Věda a výzkum

Vzdělání, odborná příprava

   
Období   1999
Dosažená nejvyšší kvalifikace   1. doc.
2. Samostatný vědecký pracovník 2a, ČSAV
Hlavní předměty / profesní dovednosti   Biofyzika, radiobiologie
Název a typ organizace, která poskytla vzdělání   VLA JEP, Hradec Králové
(1970-1975: FaF UK, Hradec Králové
1975-1981: RNDr. : FaF UK Hradec Králové
VLVDÚ JEP/LFUK Hradec Králové: CSc.)
Období   1981
Dosažená kvalifikace   Kandidát biologických věd v oboru biofyziky, CSc.
Hlavní předměty / profesní dovednosti   Biofyzika
Název a typ organizace, která poskytla vzdělání   VLVDÚ JEP Hradec Králové
Období   1975
Dosažená kvalifikace   Absolvent FaF UK (PhMr.) s vyznamenáním
Doktor přírodních věd (RNDr.)
Hlavní předměty / profesní dovednosti   Farmakologie
Název a typ organizace, která poskytla vzdělání   Farmaceutická fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Univerzita Karlova Praha

Další zkušenosti, znalosti, dovednosti

   
    V rámci ČSAV získán stupeň:
Samostatný vědecký pracovník 2a
Mateřský jazyk   Čeština
Znalost anglického jazyka   Výborná
Znalost ruského jazyka   Velmi dobrá
Znalost italského jazyka   Pasivní
Zkušenosti s hodnocením projektů   Hodnocení Průběžných a Závěrečných zpráv VÚ
Zpracovávání posudků DP z oboru

Nejvyšší ocenění

   
    Top 10 Innovation EU, European Business Awards 2014/2015, RSM, Londýn
Absolutní vítěz Česká Inovace 2013
Technologický podnikatel roku ČR, 2012, Ernst & Young, USA
Česká Hlava 2012, MPO ČR

Publikační činnost

   
Souhrnný počet odborných publikací   Autor 30, publ. abstrakta 28, spoluautor 65, publ. abstrakta 20
Souhrnný počet odborných přednášek a posterů   Autor 86, spoluautor 67
Počet dokumentovaných ZN, patentů, užitných vzorů - 26

Doplňující informace

   
Dlouhodobé stáže v zahraničí   Itálie 1981, Holandsko 1986 a 1990, Belgie 1986, Rusko 1987, Brazílie 1998

Členství v organizacích

   
Členství v českých vědeckých a jiných společnostech  
Čestné členství v ČLS, Praha – od roku 2003
Oborová rada doktorského studijního programu Lékařská biofyzika UK
Předseda Rady pro komercionalizaci VaV rektora UK, Praha,
Člen Klubu inovačních firem Česká Hlava ČR
Člen předsednictva Czechimplant
Člen RVVI KHK
Člen NIP RV ČR
Člen Vědecké rady LFUK, Hradec Králové
Předseda Rady pro komercializaci Univerzity Karlovy
Předseda předsednictva AVDZP, Brno
Člen Komise pro komercializaci AV ČR
Člen Rady pro komercializaci FN a UHK
Předchozí členství v mezinárodních vědeckých společnostech
 
Evropská společnost pro radiační biologii - ESRB
Americká společnost pro kardiovaskulární a intervenční radiologii - SCVIR
Evropská společnost pro hypertermickou onkologii - ESHO
Česká společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
Radiobiologická společnost ČLS JEP – ukončeno 2009
Česká společnost biomedicínského inženýrství, ČSVTS - do r. 1992
Vytisknout stránku Vytisknout stránku       Poslat link na e-mail Poslat odkaz na e-mail