EllaCS
Home > Podmínky

Podmínky

Provozovatelem internetových stránek www.ellacs.eu je společnost ELLA-CS, s.r.o. (dále jen Provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Je zakázáno kopírování jakékoliv části obsahu, vzhledu či programového kódu internetových stránek.

Provozovatel vydává Podmínky použití vztahující se na internetové stránky www.ellacs.eu (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky http://www.ellacs.eu/.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek http://www.ellacs.eu/. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

Některé informace publikované na stránkách http://www.ellacs.eu/ přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

Všechny informace publikované na těchto stránkách mají pouze informativní charakter.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek, se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.

Podmínky užívání stránek http://www.ellacs.eu/ byly zveřejněny 5. ledna 2012 a od tohoto data jsou účinné a platné.
Vytisknout stránku Vytisknout stránku       Poslat link na e-mail Poslat odkaz na e-mail
Kontakt
home.png
ELLA-CS, s.r.o.
Milady Horákové 504/45
Třebeš, 500 06
Hradec Králové
phone.png
+420 495 279 111
email.png
info@ellacs.eu
 
Pro uchazeče o zaměstnání:
phone.png
+420 495 279 123
email.png
jobs@ellacs.eu
 www.ellacs-kariera.cz