Pediatrický seminář - Praha 2013

Zahájení - Ing. Martin Bartyzal

Dr. Sergio Sierre

Prof.  Martin Birchall

Dr. David Vondrys

Dr. Andrew Durward

Dr. Lorenzo Mirabile

Oběd a diskuze

Dr. Jana Letáčková

Dr. Ivan Jurievič Alešin

Prof. Martin Köcher

Dr. Antti Koivusalo

Dr. Yuichi Okata

Závěrečná diskuze

Prohlídka Prahy

VIPAPP
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.