ELLA Extraktor
 • Jednoduchý a spolehlivý způsob vyjmutí stentů
 • Atraumatické vyjmutí stentů
 • Umožňuje vyjmutí stentů migrovaných do žaludku
 • Radiokontrastní značky
 

Základní popis

ELLA Extraktor (obr. 1) se skládá ze dvou částí – samotného extraktoru (obr. 2) a převlečné trubice / overtube (obr. 3). Samotný extraktor se pod endoskopickou kontrolou zavede k implantovanému stentu. Následné zavedení převlečné trubice a všechny ostatní kroky jsou prováděny jedině pod skiaskopickou kontrolou. Popsaný systém extraktoru umožňuje bezpečné vyjmutí stentů typu „SX‑ELLA“ z jícnu včetně vyjmutí migrovaných stentů ze žaludku.
ELLA Extraktor
ELLA Extraktor

Indikace

Tento zdravotnický prostředek slouží k extrakci vyjmenovaných jícnových SX-ELLA stentů:
 • SX-ELLA Stent Jícnový (Flexella, Flexella Plus) – Modely 06, 07, 06S a 07S
 • SX-ELLA Stent Jícnový HV (HV Stent, HV Stent Plus) – Model 09 a 09S
 • SX-ELLA Stent Danis (Danis Stent) - Model 08
 • Jícnový stent Danis Seal - Model 11
 Stenty musí být vyjmuty v určitém časovém horizontu od implantace do jícnu:
 • Danis Stent by měl být vyjmut během max. 7 (sedmi) dnů po implantaci.
 • Danis Seal by měl být vyjmut během max. 14 (čtrnácti) dnů po implantaci
 • Kryté stenty by měly být vyjmuty nejpozději po 4 týdnech po implantaci.
 • ELLA Extraktor může být použit i k vyjímání krytých stentů migrovaných do žaludku.
 

Kontraindikace

Užití ELLA Extraktoru je kontraindikováno:
 • Pokud je Danis Stent implantován po dobu delší než 7 (sedm) dní.
 • Pokud endoskopické vyšetření prokázalo vrůst tkáně jícnu do stentu a/nebo tkáň přerostlou přes okraj stentu.
 

Obrázky

ELLA Extraktor
ELLA Extraktor

Nabízené velikosti

Bowden extraktoruPřevlečná trubice / overtube
REFVnější průměr [mm]Nominální délka [cm]Aktivní délka[cm]Vnější průměr [F]
015-01-28-10002.615010028
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.