O nás
ELLA-CS, s.r.o. je ryze česká společnost bez jakéhokoli zahraničního kapitálu, přesto je její působení celosvětové. Naše společnost je zastoupena ve více jak 70 zemích světa a teritorium našeho působení se stále rozšiřuje.
  
Výzkum, vývoj, profesionalita
Úspěšnost produktů ELLA-CS svědčí o spolehlivosti a vynikající kvalitě výroby. Společnost neustále pracuje na vývoji originálních zdravotnických prostředků, které pomohou rozšířit terapeutické možnosti lékařů. Pro úspěšný vývoj je neocenitelná spolupráce s předními světovými odborníky, zejména specializovanými lékaři. Naše výrobky jsou tak podrobeny přísné kritice odborných publikací a studií z prestižních pracovišť celého světa. Hlavním záměrem společnosti je i nadále vyvíjet originální produkty v úzké spolupráci s nejdůležitějšími světovými klinickými centry.
 
 
Rádi bychom tímto vyjádřili srdečný dík všem lékařům a specialistům, kteří mají velký podíl na vývoji a neustálém zlepšování výrobků společnosti ELLA-CS a přejeme si, aby i nadále sloužily co nejlépe potřebám pacientů.
 
 
Současná produkce
V současné době se ELLA-CS úzce specializuje především na vývoj a výrobu stentů pro gastrointestinální trakt. Naše portfolio tak zahrnuje stenty jícnové, pyloroduodenální, biliární a kolorektální. Naše společnost je výrobcem několika celosvětově unikátních zdravotnických prostředků.
 
ELLA-CS je jediným výrobcem těchto zdravotnických prostředků:
Jícnový biodegradabilní stent je celosvětově unikátní produkt umožňující nový přístup k léčbě benigních jícnových striktur bez nutnosti extrakce stentu.
Danis stent
Danis stent je unikátním zdravotnickým prostředkem určeným k zástavě akutního krvácení jícnových varixů. Vývojem a výrobou tohoto systému přinesla společnost ELLA-CS převratný způsob ošetření tohoto akutního stavu, kterou lze uplatnit v terénních podmínkách akutní medicíny. Nová metoda výrazně zlepšuje komfort pacienta a usnadňuje následnou léčbu.
Extraktor je originálním nástrojem k vyjímání jícnových stentů, které již není potřeba v jícnu déle ponechat. Design extraktoru umožňuje vyjmutí nitinolových jícnových stentů firmy ELLA-CS bez poškození stěny jícnu, což je obzvláště významné v okamžiku, kdy má být terapeutické působení stentu ukončeno.
 
Zakázková výroba
Pro konkrétní pacienty připravuje společnost ELLA-CS zakázkové výrobky na individuální žádost ošetřujícího lékaře. Jedná se velmi často o stenty nestandardních rozměrů. Naše společnost je však schopna vyrobit i velmi komplikované implantáty, jako například kostní náhrady pro kranioplastiku, náhradu defektů velkých kostí, maxilo-faciální chirurgii, plastickou chirurgii a podobně.
 
 
Historie produkce zdravotnických prostředků
V předcházejícím období se v portfoliu produktů společnosti ELLA-CS nacházely například periferní non-vaskulární a vaskulární stenty, prostatické spirály, implantabilní porty, oftalmologické implantáty, aortické stentgrafty a další standardně i zakázkově vyráběné zdravotnické prostředky. Výroba těchto produktů byla ukončena.
 
 
Systém managementu kvality
Společnost pracuje na základě systému managementu kvality v souladu s EN ISO 13485. Produkty jsou připravovány v čistých prostorách klasifikovaných podle EN ISO 14644 jako ISO Třída 7. Společnost dodržuje principy správné výrobní praxe dle evropských a českých standardů.

Historie
 
2007
Transformace firmy z fyzické osoby na právnický subjekt pod názvem ELLA-CS, s.r.o.
Od roku 2007 je ELLA-CS pod dohledem notifikované osoby EZU Praha (NB 1014) v souladu s evropskou legislativou a Směrnicí Rady 93/42/EEC o zdravotnických prostředcích.
 
Udělení CE značky pro SX-ELLA Stent Jícnový Degradabilní BD
 
2005
Udělení CE značky pro SX-ELLA Stent Danis
 
2000
Společnost získala první certifikát CE.
 
1996
Společnost prošla úspěšně auditem (TÜV) a získala ISO 9001, EN 46001.
 
1991
Zahájení podnikatelské činnosti jako Dr. Karel Volenec - ELLA-CS (fyzická osoba) a pokračování v započatých vývojových a výrobních procesech, které se již zaměřovaly na výrobu speciální zdravotnické techniky.
 
1986
Institut experimentální onkologie Lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Hradci Králové rozvíjí své vědecko-výzkumné aktivity, na které po svém vzniku navázala společnost ELLA-CS. V tomto roce jsou také vyrobeny první termočlánkové sondy pro hypertermii.
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.