FerX-ELLA Jícnový Stent - BOUBELLA
 • Unikátní zavaděčový systém
 • Excelentní radiální síla
 • Lze dodat s anti-refluxní chlopní
 • Výjimečná radiopacita
 • Vývazové lanko odolné vůči kyselině

Základní popis

FerX-ELLA Stent Boubella je indikován pro uvolnění maligních striktur jícnu, zejména v jeho střední a distální části. Pokud je stent implantován přes kardii, měl by být vybaven anti-refluxní chlopní, která zabraňuje refluxu gastrických šťáv. Implantace by měla být prováděna pod skiaskopickou kontrolou. K implantaci by měl být použit tvrdý (ultra stiff) vodící drát.

Indikace

 • Boubella je určena k uvolnění maligních nebo benigních jícnových striktur v případech, kdy je standardní operační řešení kontraindikováno. Lze ji také použít k léčbě esofagorespiračních píštělí.

Kontraindikace

 • Maligní nebo benigní striktury v horní části jícnu v blízkosti m. cricopharyngeus.

Relativní kontraindikace

 • Pečlivě zvažte použití stentu s chlopní u pacientů, u nichž byla provedena resekce žaludku, která vedla ke vzniku malého, horizontálně uloženého zbytku žaludku. V případě migrace se distální konec migrujícího stentu může opřít o stěnu zmenšeného žaludku tak, že uzavře antirefluxní chlopeň.

Informace o bezpečnosti MRI vyšetření

 • Stent je vyroben z ferromagnetického materiálu a proto je tento prostředek nebezpečný pro vyšetření magnetickou rezonancí.

Další údaje

Boubella_zavaděčový systém
 • FerX-ELLA Jícnový Stent – Boubella je vyrobena z nerezové oceli s velmi dobrou radiopacitou. Viditelnost stentu je ještě podpořena radiokontrastními zlatými značkami. Stent je krytý polyetylenovou folií.
 • Segmentovaná Boubella garantuje excelentní expanzní sílu a dostatečně velkou flexibilitu. Je vybavena antimigračním segmentem umístěným mezi proximálním koncem stentu a jeho tělem. Tento segment má být vždy implantován nad horním okrajem stenózy ve zdravé tkáni.
 • Zavaděčový systém je vybaven rozpadavou olivkou, která se automaticky rozdělí na dvě části, které spadnou do žaludku. Zavaděčový systém je poté bez potíží vyjmut z těla a olivka projde zažívacím traktem.    
 • Boubella je na obou koncích vybavena vývazovým lankem, které umožňuje repozici nebo vyjmutí stentu.

Další důležitá fakta

 • Vyšetření MRI je možné provádět po uplynutí 8 týdnů od implantace, kdy je stent pevně fixován ve tkáni.
 • Pacient s implantovaným stentem by měl přijímat polotuhou stravu a dostatečné množství tekutin.
 • Při uvolňování tohoto typu stentu ze zavaděče nedochází ke zkracování stentu, což usnadňuje přesnou implantaci.
 • Jednotlivé segmenty stentu jsou pevně spojeny polyesterovým vláknem, takže nehrozí rozpadnutí stentu v těle pacienta.
 • Jakmile dojde k uvolnění i malé části stentu ze zavaděče, není možné stent opětovně vtáhnout do zavaděče ani posouvat stent vpřed, hrozí poškození PE fólie mezi segmenty a odtržení segmentů od stentu.

Obrázky

Boubella
Boubella
Boubella

Nabízené velikosti

REFCelková délka stentu
(mm)
Aktivní délka stentu
(mm)
Anti-refluxní chlopeň
014-01N-20-090-L9040Ne
014-01N-20-105-L10555Ne
014-01N-20-120-L12070Ne
014-01N-20-135-L13585Ne
014-01N-20-150-L150100Ne
014-01N-20-165-L165115Ne
014-01N-20-195-L195145Ne
014-01N-20-210-L210160Ne
014-02N-20-090-L9040Ano
014-02N-20-105-L10555Ano
014-02N-20-120-L12070Ano
014-02N-20-135-L13585Ano
014-02N-20-150-L150100Ano
014-02N-20-165-L165115Ano
014-02N-20-195-L195145Ano
014-02N-20-210-L210160Ano
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.