FerX-ELLA Jícnový Stent - BOUBELLA-E
 • Unikátní zavaděčový systém
 • Excelentní radiální síla   
 • Možnost anti-refluxní chlopně
 • Výjimečná radiopacita
 • Vývazové lanko odolné vůči kyselině  

Základní popis

FerX-ELLA Stent Boubella-E je spolehlivý zdravotnický prostředek určený k uvolnění maligních nebo benigních jícnových striktur, zejména pokud jsou umístěny ve střední a distální části jícnu. Implantace by měla být prováděna pod skiaskopickou kontrolou.K implantaci by měl být použit tvrdý (ultra stiff) vodící drát.

Indikace

 • Boubella-E je určena k uvolnění maligních nebo benigních jícnových striktur v případech, kdy je standardní operační řešení kontraindikováno. Lze ji také použít k léčbě esofagorespiračních píštělí.

Kontraindikace

 • Maligní nebo benigní striktury v horní části jícnu blízko musculus cricopharyngeus  

Relativní kontraindikace

 • Pečlivě zvažte použití stentu s chlopní u pacientů, u nichž byla provedena resekce žaludku. V případě migrace se distální konec migrujícího stentu může opřít o stěnu zmenšeného žaludku tak, že uzavře antirefluxní chlopeň.

Informace o bezpečnosti MRI vyšetření

 • Stent je vyroben z ferromagnetického materiálu a proto je tento prostředek nebezpečný pro vyšetření magnetickou rezonancí.

Další údaje

 • FerX-ELLA Jícnový Stent – Boubella-E (obr. 1) je vyrobena z nerezové oceli s velmi dobrou radiopacitou. Stent je krytý polyetylenovou folií.
 • Segmentovaná Boubella garantuje excelentní expanzní sílu a dostatečně velkou flexibilitu. Rozšířený proximální konec Boubelly-E je částečně nekrytý, což snižuje riziko migrace. Boubella-E má vývazové lanko pouze na proximálním konci stentu. Pokud bude Boubella-E implantována do distální části jícnu, doporučujeme stent s anti-refluxní chlopní.
 • Zavaděčový systém (obr. 2) je vybaven rozpadavou olivkou, která se automaticky rozdělí na dvě části, které spadnou do žaludku. Zavaděčový systém je poté bez potíží vyjmut z těla a olivka projde zažívacím traktem.
        Obr. 1                              Obr. 2
Boubella-E
Boubella-E_zavaděčový systém

Další důležitá fakta

 • K zavedení stentu je bezpodmínečně nutné užít velmi tuhého kovového zavaděče. Doporučuje se provádět vyšetření MRI až v době, kdy je stent v místě zavedení pevně fixován (minimálně po 8 týdnech ode dne zavedení stentu).
 • Pacient s implantovaným stentem by měl přijímat polotuhou stravu a množství tekutin.
 • Při uvolňování tohoto typu stentu ze zavaděče nedochází ke zkracování stentu, což usnadňuje přesnou implantaci.
 • Jednotlivé segmenty stentu jsou pevně spojeny polyesterovým vláknem, takže nehrozí rozpadnutí stentu v těle pacienta.
 • Jakmile dojde k uvolnění i malé části stentu ze zavaděče, není možné stent opětovně vtáhnout do zavaděče ani posouvat stetn vpřed, hrozí poškození PE fólie mezi segmenty a odtržení segmentů od stentu.

Obrázky

Boubella-E
Boubella-E

Nabízené velikosti

REFCelková délka stentu
(mm)
Aktivní délka stentu
(mm)
Anti-refluxní chlopeň
014-03N-20-090-L9065Ne
014-03N-20-105-L10580Ne
014-03N-20-120-L12095Ne
014-03N-20-135-L135110Ne
014-03N-20-150-L150125Ne
014-03N-20-165-L165140Ne
014-04N-20-090-L9065Ano
014-04N-20-105-L10580Ano
014-04N-20-120-L12095Ano
014-04N-20-135-L135110Ano
014-04N-20-150-L150125Ano
014-04N-20-165-L165140Ano
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.