Digestive Disease Week 2019

ddw_promo_banner

Zveme Vás na gastroenterologický kongres Digestive Disease Week 2019, který se koná v San Diegu (USA) od 18. do 21. května 2019.

Naše společnost ELLA-CS zde bude prezentovat své osvědčené výrobky na stánku č. 2432. Náš obchodní tým Vás rád uvítá. Těšíme se na vás.

Pozvánka na kongres DDW 2019
pozvánka na kongres DDW 2019

O kongresu DDW (anglicky)

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.