XXIII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny
XXIII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny
Název akce: XXIII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny
Termín akce: 21. 3. 2019 až 22. 3. 2019
Více informací na: http://hghd.voleman.cz/

XXIII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny
Zveme Vás na v pořadí již XXIII. Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny a XIII. Mezinárodní endoskopický workshop. Odborný program se bude konat 21. a 22. 3. 2019 ve Výukovém centru LF UK v areálu Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Naše společnost ELLA-CS, s.r.o. bude na kongresu přítomna, můžete nás navštívit v příslušných prostorách.
 
V rámci workshopu se také uskuteční živý interaktivní přenos z endoskopického pracoviště FN do přednáškového sálu výukového centra. Zahraničním hostem bude profesor Matthew Banks, MD, PhD, University College London, UK. Více informací o workshopu najdete na webových stránkách hghd.voleman.cz . 
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.